Barierki ochronne Kraków. Płoty zabezpieczające imprezę

Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia każdego wydarzenia kulturalnego nakłada na organizatorów polskie prawo. Zabezpieczona powinna być nie tylko scena, ale również teren, na którym odbywa się impreza. Tę funkcję doskonale spełniają barierki ochronne Kraków.

Funkcjonalność

Niezależnie od tego, jaka scena zostanie ustawiona na terenie, na którym ma się odbywać impreza, każda z nich wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Wiele scen, np. estrada mobilna, dostępnych jest w zestawach z barierkami ochronnymi. Te sceny, które takiego wyposażenia nie mają, powinny zostać zabezpieczone dodatkowymi elementami ochronnymi.

Barierki ochronne wykorzystywane są często jako forma wytyczenia ciągów komunikacyjnych oraz stref na terenie imprezy. Odgradzają również uczestników od najważniejszych elementów infrastruktury imprezowej, np. sceny.

Konstrukcja barierek umożliwia ich ustawienie na każdym terenie, nawet nierównym. Standardowe barierki wyposażone są w elementy konstrukcyjne, które pozwalają na stworzenie bezpiecznego połączenia poszczególnych modułów w jeden, stabilny ciąg.

Rodzaje barierek ochronnych

Wyróżnić można trzy główne rodzaje barierek ochronnych:
– barierki lekkie: przystosowane do zabezpieczania imprez i wytyczania ciągów komunikacyjnych, ich niekwestionowaną zaletą jest niewielka waga, dzięki której barierki można łatwo przenieść w inne miejsce, elementy stabilnie utrzymują się zarówno na równej, jak i nierównej powierzchni;
– barierki ciężkie: oprócz stabilności i bezpiecznego połączenia poszczególnych elementów, cechuje je zazwyczaj obecność stopnia dla ochrony, na którym można stanąć, poprawiając tym samym widoczność, oraz aluminiowego podestu dla uczestników imprezy; barierki ciężkie znajdują zastosowanie podczas wydarzeń, które wymagają szczególnego zabezpieczenia, np. podczas imprez masowych;
– ciężkie bariery ochronne: są bardzo duże i masywne, służą do zabezpieczania imprez o wysokim ryzyku; ich konstrukcja opiera się na właściwościach wysokiej jakości stali, cechują się dużą stabilnością i brakiem możliwości rozłączenia poszczególnych bramek przez osoby do tego nieuprawnione.

Wynajem specjalistycznych płotków ochronnych

Wśród organizatorów imprez dużym powodzeniem cieszy się wynajem płotków ochronnych. Opcja ta pozwala nie tylko na ograniczenie kosztów organizacji wydarzenia, ale również na odpowiedni dobór rodzaju barierek do aktualnego zapotrzebowania. Decydując się na wynajem barierek ochronnych, organizator ma pewność, że otrzymuje zabezpieczenia utrzymane w doskonałym stanie technicznym, o który dba firma świadcząca usługi wynajmu.

Pracowaliśmy dla: