Lokalizacja imprezy a dźwięk i dobór sprzętu na event

Organizacja imprez wymaga dbałości o każdy szczegół. Jedną z najważniejszych kwestii jest właściwy dobór oświetlenia i sprzętu muzycznego. Wybór odpowiedniego wyposażenia zależy od wielu czynników, z których kluczowym jest lokalizacja imprezy.

Pomieszczenia zamknięte

Największym problemem, z którym stykają się organizatorzy imprez w salach zamkniętych, jest słaba akustyka. Utrudnione rozchodzenie się fali dźwiękowej, efekt echa lub pogłos można zniwelować poprzez adekwatne do rodzaju sali ustawienie głośników. W układzie centralnym głośniki znajdują się w jednej linii ze sceną. Ustawione są po przekątnej sali oraz w nachyleniu pionowym. W układzie decentralnym głośniki umieszcza się równomiernie, co ważne, nie tylko na ścianach, ale również na suficie. Takie rozmieszczenie niweluje pogłos, w szczególności w niskich i długich salach, oraz wahania natężenia dźwięku w poszczególnych miejscach sali. Podczas wydarzeń organizowanych w dużych salach, w trakcie których uczestnik nie musi znać lokalizacji dźwięku, zastosować można układ strefowy. Wyznaczyć trzeba kilka stref, z których każda będzie wyposażona w głośnik.

Imprezy plenerowe

Odpowiednie nagłośnienie estradowe imprezy organizowanej w plenerze zależy od bardzo wielu czynników. Pod uwagę należy wziąć nie tylko umiejscowienie sceny i lokalizację okolicznych budynków, ale również wielkość terenu, a nawet warunki atmosferyczne, w szczególności temperaturę oraz wilgotność powietrza. Kluczowe znaczenie ma rozmieszczenie głośników, a także jakość pozostałych sprzętów, takich jak mikrofony, urządzenia peryferyjne i przewody.

Co to znaczy właściwe nagłośnienie?

Niezależnie od miejsca, w którym odbywa się impreza, nagłośnienie powinno zapewnić wysoką jakość dźwięku. Dla jej uzyskania kluczowe znaczenie ma lokalizacja głównego źródła dźwięku, które jest punktem odniesienia do ustawiania sprzętu. Warto dążyć do uzyskania dźwięku o niewielkich różnicach w natężeniu, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego pasma częstotliwości.

Oświetlenie

Dobór sprzętu zależy nie tylko od sali lub terenu w plenerze, ale również od tego, jaka scena jest do dyspozycji artystów. Sceny w salach zamkniętych często są scenami stałymi, dlatego oświetlenie sceniczne nie wymaga dużych poprawek. Inaczej wygląda kwestia oświetlenia scen takich jak estrada mobilna. Jej konstrukcja nie pozwala na zamontowanie dużej ilości reflektorów, przez co uwagę należy zwrócić na jakość oświetlenia, minimalizując jednocześnie jego ilość. Dobór właściwego oświetlenia zależy również od panujących warunków atmosferycznych. Pod uwagę należy wziąć również porę dnia, w której odbywać się będzie event.

Pracowaliśmy dla: